Αν πρένει ντε και καλά να το ονοματίσουμε:
Γλωσσάρι Διεθνών Χρηματοδοτήσεων Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων (Υπ. Εξ.)
http://www.aidfunding.mfa.gr/index.p...dix&Itemid=106

Περιέχει περίπου 130 αγγλικούς όρους, την απόδοσή τους και τον ορισμό τους στα Ελληνικά.