Μπορεί να μου ήταν παντελώς αδιάφορος στο παρελθόν, αλλά τώρα ο Daniel Cohn-Bendit έχει την ψήφο μου. Η ομιλία του, όπου ρωτάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι κάνει για το Κυπριακό και για τις σχέσεις με την Τουρκία, ώστε να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τις αμυντικές δαπάνες, μου φάνηκε σωστή. Αλλά, βέβαια, η αλήθεια για τις αμυντικές δαπάνες μπορεί να είναι αλλού: στο ποιος εισπράττει τις προμήθειες για τους εξοπλισμούς.