Το τελευταίο πράγμα που θα θέλαμε, Μαρίνο, είναι να γίνει η υπογραφή σου «Με βρίσκετε εδώ και εδώ (φέρτε και τσιγάρα)».