Και πάλι το γνωστό πρόβλημα:
μεταφράζω ένα μεγάλο βιβλίο γεμάτο με τοπωνύμια, ονόματα ξενοδοχείων, μάρκες, ξένα ονόματα εν γένει.

Το βιβλίο είναι λογοτεχνικό. Γενικώς, είμαι της άποψης της μεταγραφής, ιδίως στη συγκεκριμένη περίπτωση που η γλώσσα-πηγή είναι τα πορτογαλικά, επομένως στους περισσότερους αναγνώστες δε λέει τίποτα το να πω, π.χ. Mourinho ή Camões αντί για Μουρίνιο, Καμόες.

Από την άλλη, έχω αποφασίσει να αφήνω τις μάρκες ως έχουν, π.χ. Nokia, Renault - αν και μου χτυπά λίγο άσχημα στο μάτι. Εδώ, εσείς τι λέτε;

Επίσης, έχω θέμα με τα ονόματα ξενοδοχείων και εστιατορίων, τα οποία και μεταγράφω. Εδώ όμως έχω κολλήσει στο εξής: αν, π.χ., μιλάμε για ένα ξενοδοχείο που λέγεται Henri ΙΙ, να το πω Ερρίκος Β'; Έχοντας επιλέξει τη μεταγραφή δε θέλω να το αφήσω ως έχει, αφενός για να υπάρχει ομοιομορφία και αφετέρου γιατί αν δε βρω λύση, θα γεμίσει το κείμενό μου με λατινικούς χαρακτήρες. Όμως, αν το μεταγράψω, τι να πω; Ανρί Ντε;

Θα εκτιμήσω τη βοήθειά σας τώρα που το βιβλίο μου είναι ακόμα αsarántιστο :)