Ναι, αλλά facism, όχι facesism. Επίσης, με ορισμό «Αυθαίρετη διαγραφή μέλους κοινωνικού δικτύου με πρόφαση την έλλειψη σεβασμού προς τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου», η λεξιπλασία θα έπρεπε να είναι erasism.