Υπάρχει και αυτό το νήμα:
Πόσα να ζητήσω για μια μετάφραση/επιμέλεια/διόρθωση/...;