Αυτό πια έχει καθιερωθεί, αλλά τι γίνεται με τα υπόλοιπα αγγλικά too X to Y, εσείς τα μεταφράζετε κατά λέξη; Τα διορθώνετε άμα τα δείτε;

Και επί του προκειμένου:
Πρόκειται για πολύ σύντομο διάστημα ώστε να καταγραφεί μόνιμα στη μνήμη μας.

(Δεν έχω το πρωτότυπο, αλλά εύκολα μαντεύεται)
Δεν μ' αρέσει. Εσείς, αν το είχατε σε επιμέλεια, θα το αφήνατε ή θα το στρίβατε, π.χ. Πρόκειται για τόσο σύντομο διάστημα που δεν καταγράφεται μόνιμα στη μνήμη μας;