Γνωστός μου έχει φίλη που δουλεύει εκεί και της πρότειναν μετάθεση επειδή θα κλείσει το παράρτημά τους στην Ελλάδα. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχω γι' αυτό και απευθύνθηκα εδώ.