Από τους Μαρίνους, ο υποφαινόμενος έχει δικό του όσιο και μάλιστα χειμωνιάτικο, αλλά ευχαριστεί φυσικά