Καλησπέρα! Πάλι εγώ.

Μιλάμε για τις φεουδαρχικές κοινωνίες και τις υψηλές τιμές θνησιμότητας και λέμε ότι υπήρχε μια πρεμούρα να γεννηθούν διάδοχοι, οπότε ο ρυθμός γεννήσεων ήταν υψηλός. Η φράση που με προβληματίζει:

There was a lot of cavorting to secure heirs.

Βλέπω στα μονόγλωσσα λεξικά ότι η λέξη έχει και την έννοια του ερωτοτροπώ. Για παράδειγμα, στο urban dictionary:

To engage in various forms of undefined intimate interaction. Cavorting is, by nature, undefined; once the specific sexual activity has been named, it is no longer cavorting.

Δεν υπάρχει τρελή διάθεση για χιούμορ γύρω γύρω, αν και ο συγγραφέας κάνει γενικά χιουμοράκι (και τη ζωή μου δύσκολη) σχετικά συχνά. Πάντως εδώ με ανησυχεί το register. Δεν θέλω να το ρίξω πιο χαμηλά από όσο θα ήθελε ο συγγραφέας, αλλά δεν καταλαβαίνω και πόσο χαμηλά το ρίχνει.

Γινόταν πολύ παιχνίδι; Ό,τι άλλο και να σκεφτώ μου φαίνεται ακατάλληλο.