Είναι τα τεκταινόμενα και δρώμενα, διαδραματιζόμενα, τελούμενα
ή
αφορούν αποκλειστικά και μόνο 'δόλιες ενέργειες';

[Το λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών δίνει και την πρώτη επιλογή, ενώ το internet βοά πως είναι στα συνηθισμένα γλωσσικά λάθη καθώς έχει μόνο αρνητική χροιά]