Στη φράση "spiritual but not religious" πώς θα μεταφράζατε το spiritual; Και γενικά πώς θα αποδίδατε όλη τη φράση;