Καλησπέρα, πώς θα αποδίδαμε στα ελληνικά το "light show" ή "lightshow"

Υπάρχει κάποια άλλη απόδοση πέρα από τις προτάσεις του wordreference; Δεν μου αρέσουν και τόσο για το δικό μου συγκείμενο:

"She asked whether I had ever seen a light show and said what I was about to witness was a spectacle far more splendid than that".https://en.m.wikipedia.org/wiki/Laser_lighting_display