Τίποτα σημαντικό, απλά επειδή δεν ξέρω ισπανικά πήγα να διαβάσω το αγγλικό abstract. Θα συμφωνήσεις, πιστεύω, ότι τα αγγλικά του χρειάζονται μια επιμέλεια.