Κι εγώ που νόμιζα ότι θα μας έβαζες καμιά διάλεξή σου. Αλλά δεν χρειάζεται τελικά. Γλαφυρό και πειστικό το shortie.