...
αυτοφωτό, η < αυτοφωτογράφιση (εαυτοφωτογραφία, για να μη βγει αυτόφωτη. Για κουνημένη δεν ξέρω, με κινητό; Εύκολα)

Η αυτοφωτογράφηση [έτσι] + κινητό) έχει 90 ευρήματα, ενώ η αυτοφωτογράφιση + κινητό έχει 69, όλα εντός θέματος, από την επικαιρότητα και τους κατασκευαστές κινητών.