ad
Page 1 of 7 1 2 3 4 5 ... LastLast
Results 1 to 10 of 66

Thread: Κατώτατες αποδεκτές αμοιβές μετάφρασης, επιμέλειας, διόρθωσης

 1. #1

  Κατώτατες αποδεκτές αμοιβές μετάφρασης, επιμέλειας, διόρθωσης


  Σκοπός του καθορισμού κατώτατων αποδεκτών αμοιβών από τον ΣΜΕΔ στις σημερινές συνθήκες είναι να δημιουργηθούν, μέσα από το πάγιο (και όχι μόνο σημερινό) καθεστώς επισφάλειας και απορρύθμισης που χαρακτηρίζει τη δουλειά μας, νέοι τρόποι συλλογικής οργάνωσης, διεκδίκησης και περιφρούρησης των συμφερόντων μας.

  Οι πιέσεις που δεχόμαστε από την αγορά και το κράτος έχουν οδηγήσει τη δουλειά μας σε οριακά επίπεδα από την άποψη τόσο της αμοιβής μας όσο και των συνεχώς αυξανόμενων πάγιων εξόδων μας. Όπως γνωρίζουμε, παρά το γεγονός ότι η ανάγκη για υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και διόρθωσης έχει αυξηθεί, οι εργοδότες μας, είτε είναι μεταφραστικά γραφεία ή εταιρείες παραγωγής είτε εκδοτικοί οίκοι είτε οποιοσδήποτε ιδιώτης, τείνουν να υποτιμούν όλο και περισσότερο τη δουλειά μας. Ακολουθείται ένας άρρητος κανόνας αύξησης της ζήτησης με συνακόλουθη μείωση της τιμής του «προϊόντος». Βάσει αυτής της λογικής, που αντιμετωπίζει μια ειδικευμένη πνευματική εργασία σαν ένα χαρτόκουτο, για παράδειγμα, χρησιμοποιούνται πλέον και τα προγράμματα μεταφραστικών μνημών τα οποία αντιμετωπίζουν τη δουλειά μας σαν μηχανική εργασία.

  Από την άλλη πλευρά, παρά τις ολοένα φθίνουσες αμοιβές που μπορούμε να διεκδικήσουμε στην αγορά, και οι οποίες έχουν οδηγήσει το εισόδημά μας σε επίπεδα κατώτερα και από τον βασικό μισθό ενός ανειδίκευτου εργάτη, το κράτος συνεχίζει να μας αντιμετωπίζει σαν επιχειρηματίες, επιβάλλοντάς μας υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές και φόρους. Σε αυτό ακριβώς το ασφυκτικό πλαίσιο, ο ΣΜΕΔ δρομολόγησε και προτείνει τη θέσπιση κατώτατων αποδεκτών αμοιβών για την εργασία μας. Με την επίκληση αυτών των αμοιβών αποσκοπούμε να βάλουμε ένα συλλογικό και άμεσο ανάχωμα στη συνεχή υποτίμηση της εργασίας μας, η οποία, με πρόσχημα την κρίση (αλλά και πριν από αυτή), έχει γίνει κοινή πρακτική των εργοδοτών μας (πολλοί εκ των οποίων δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να προκηρύσσουν επίσημους ή άτυπους μειοδοτικούς διαγωνισμούς για να «δώσουν δουλειές» σε συναδέλφους).

  Οι κατώτατες αποδεκτές αμοιβές εδράζονται στην αντικειμενική παραδοχή ότι ως μεταφραστές, επιμελητές, διορθωτές, υποτιτλιστές, δεν είμαστε ούτε «συνεργάτες» ούτε «προμηθευτές» των εργοδοτών μας, όπως και οι τελευταίοι δεν είναι παρά μόνο κατ’ όνομα «πελάτες» μας. Με το σκεπτικό του καθορισμού κατώτατων αποδεκτών αμοιβών θέλουμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι δεν πουλάμε προϊόντα, «κομμάτια» ή «πακέτα», αλλά επιτελούμε εργασία, η οποία απαιτεί χρόνο και μόχθο, ενώ την αμοιβή μας δεν την ορίζουμε εμείς, ως άλλοι έμποροι ή επιχειρηματίες, αλλά η «ελεύθερη αγορά», δηλαδή οι εργοδότες, ως «τιμή», αφού προϋπολογίσουν τα προσδοκώμενα «κέρδη» τους.

  Η μετάφραση, η επιμέλεια, η διόρθωση και ο υποτιτλισμός δεν είναι χόμπι, αλλά ειδικευμένες δουλειές που οι επαγγελματίες του χώρου τις επιτελούν (συχνά υπό ασφυκτικές προθεσμίες, γεγονός που κάνει τις πραγματικές ώρες δουλειάς να ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο 8ωρο) με ευσυνειδησία και έγνοια για την ποιότητα του τελικού αποτελέσματος. Ως εργαζόμενοι, λοιπόν, θεωρούμε λογικό –όπως είναι ήδη ο κανόνας για συναδέλφους σε πολλά μέρη του κόσμου– να κοστολογούμε τη δουλειά μας βάσει μιας ωριαίας αμοιβής που θα μας επιτρέπει να ζούμε αξιοπρεπώς από την εργασία μας. Η παραδοχή αυτή σημαίνει ότι ο καθορισμός μιας ωριαίας αμοιβής είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορεί να υπολογιστεί από τη δική μας σκοπιά, με γνώμονα δηλαδή τις συλλογικές ανάγκες των εργαζομένων στον κλάδο μας, η αξία της δουλειάς μας.

  Το πρώτο βήμα για τον καθορισμό κατώτατων αποδεκτών αμοιβών ήταν η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου που δημοσιοποίησε στα τέλη του 2012 ο ΣΜΕΔ. Μετά από πολύμηνη διεξοδική μελέτη των αποτελεσμάτων του αναφορικά με τις πραγματικές και τις επιθυμητές αμοιβές συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων (μεταφραστές, υποτιτλιστές, επιμελητές-διορθωτές), καταλήξαμε ότι η ελάχιστη αποδεκτή ωριαία αμοιβή για όλες τις εργασίες των συναδέλφων είναι τα 10 ευρώ. Για τον καθορισμό του ποσού αυτού συνυπολογίσαμε όλες τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς ενός εργαζόμενου που βαφτίζεται «ελεύθερος επαγγελματίας» και, κατά συνέπεια, α) δεν έχει μόνιμη και σταθερή εργασία, β) υποχρεούται να αυτασφαλίζεται κάτω από τους επαχθέστατους και παράλογους ισχύοντες όρους του ΟΑΕΕ, γ) φορολογείται πλέον με 26% από το πρώτο ευρώ του εισοδήματός του, δ) δεν προστατεύεται από κανενός είδους συλλογικές συμβάσεις (δεν έχει δώρα, μη μισθολογικές αποδοχές, 13ο-14ο μισθό, επιδόματα άδειας-ανεργίας, κ.ο.κ.), ενώ ε) ακόμα και όταν θεωρείται «πνευματικός δημιουργός» (όπως συμβαίνει με τους μεταφραστές βιβλίων) ουσιαστικά δεν εισπράττει ποτέ «πνευματικά δικαιώματα» για τη δουλειά του. Βάσει αυτής της ελάχιστης ωριαίας αμοιβής, αν δουλεύαμε 40 ώρες την εβδομάδα, σε ένα υποθετικό καθεστώς μόνιμης και σταθερής εργασίας, θα είχαμε ένα μικτό μηνιαίο εισόδημα 2.000 ευρώ. Αν από αυτό αφαιρεθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, ύψους 245-605 ευρώ μηνιαίως, και ο φόρος εισοδήματος, ύψους 520 ευρώ, μας μένει ένα εισόδημα 875-1.235 ευρώ (1.055 ευρώ κατά μέσο όρο). Σημειωτέον ότι υπάρχουν συνήθως και πρόσθετες εισφορές, όπως το τέλος επιτηδεύματος (ύψους 650 ευρώ, ή περίπου 54 ευρώ μηνιαίως) που περιορίζουν ακόμα περισσότερο το παραπάνω καθαρό εισόδημα, το οποίο, τονίζουμε, ισχύει μόνο στο υποθετικό καθεστώς μιας μόνιμης και σταθερής εργασίας, και όχι βέβαια στις πραγματικές συνθήκες επισφάλειας στις οποίες εργαζόμαστε.

  Το επόμενο στάδιο επεξεργασίας των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου αφορούσε το παραγόμενο έργο ανά ώρα εργασίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου, μία ώρα δουλειάς αντιστοιχεί, εντελώς προσεγγιστικά, σε μία σελίδα μετάφρασης, σε δύο σελίδες επιμέλειας, σε τέσσερις σελίδες διόρθωσης (250 λέξεων) και σε 5 λεπτά υποτιτλισμού. Προφανώς ο υπολογισμός αυτός έγινε κατά μέσο όρο και πάντα με την επιφύλαξη ότι κάποια εργασία μπορεί να είναι πολύ πιο απαιτητική. Η βασική συμβολή αυτού του υπολογισμού είναι ότι μας παρέχει μια αντιστοιχία μεταξύ αμοιβής και χρόνου εργασίας. Έτσι φαίνεται επίσης πόσο χαμηλές είναι αμοιβές που θεωρούνται τρέχουσες στην αγορά, π.χ. 5 ευρώ ανά σελίδα μετάφρασης.

  Αναγνωρίζοντας, ωστόσο, την πραγματικότητα της αγοράς στον κλάδο μας, θεωρήσαμε ότι είναι αναγκαίο όλο το προηγούμενο σκεπτικό και οι σχετικοί υπολογισμοί να εκφραστούν με τον καθορισμό κατ’ αποκοπή αμοιβών, ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης που είθισται να ισχύει στις ποικίλες ειδικότητες του κλάδου μας. Η εν λόγω μετατροπή και οι κατώτατες αμοιβές που συνάγονται από αυτή έχουν δύο επιπλέον περιορισμούς: α) δεν αφορούν συναδέλφους, που δουλεύουν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ωράριο και καθορισμένο τόπο εργασίας· β) δεν αφορούν περιπτώσεις δημόσιων διαγωνισμών και αναθέσεων με αποδέκτες «ελεύθερους επαγγελματίες» (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα), όπου οι αμοιβές ορίζονται ανεξάρτητα (χωρίς δηλαδή προηγούμενη διαπραγμάτευση μεταξύ συναδέλφου και εργοδότη) από κρατικούς φορείς.

  Αυτό που ονομάζουμε «πραγματικότητα της αγοράς στον κλάδο μας» ισοδυναμεί με το σύνολο των σχέσεων (ανισότητας) ανάμεσα σε μεμονωμένους συναδέλφους και εταιρείες ή ιδιώτες που συμβάλλονται μαζί τους υπό εργοδοτική ιδιότητα. Στο πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας, δική μας βασική μέριμνα υπήρξε, όχι οτιδήποτε ισχύει ως «κανονικό», «δίκαιο» ή «ρεαλιστικό» στην αγορά, αλλά η συλλογική μας αξιοπρέπεια ως εργαζομένων και η πρόταξη των βιοτικών αναγκών μας.

  Διευκρινίζουμε, τέλος, ότι «κατώτατες αποδεκτές αμοιβές» δεν θα πει σε καμία περίπτωση «συνιστώμενες» ή «επιθυμητές αμοιβές». Τα ποσά που ακολουθούν αποτελούν ένα κατώφλι ασφαλείας ώστε οι εργαζόμενοι του κλάδου μας να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους. Ο ΣΜΕΔ δεν θα ανεχτεί καμία επίκληση των ποσών αυτών για τη δόλια περαιτέρω μείωση της αμοιβής κανενός συναδέλφου στον οποίο η πείρα, οι ειδικές γνώσεις του ή όποιοι άλλοι παράγοντες έχουν επιτρέψει να αμείβεται καλύτερα για τη δουλειά του.

  Παίρνοντας ως μέσο όρο του χρόνου εργασίας ενός μεταφραστή, επιμελητή, διορθωτή ή υποτιτλιστή το ημερήσιο 8ωρο σε πενθήμερη βάση, οι κατώτατες αποδεκτές αμοιβές του ΣΜΕΔ (συμπεριλαμβανομένου του παρακρατούμενου φόρου 20%, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) διαμορφώνονται ως εξής:

  Κατώτατες Αποδεκτές Αμοιβές

  Μετάφραση ανά 16σέλιδο πρωτοτύπου (προς τη μητρική γλώσσα του μεταφραστή, για βιβλία 20X15 εκ.): 160 €
  Μετάφραση ανά λέξη πρωτοτύπου (προς τη μητρική γλώσσα του μεταφραστή): 0,045 €
  Υποτιτλισμός (με χρονισμό) ανά λεπτό βίντεο (προς τη μητρική γλώσσα του υποτιτλιστή): 2 €
  Επιμέλεια/διόρθωση* ανά τελικό τυπογραφικό 16σέλιδο (για βιβλία 20Χ15 εκ., στη μητρική γλώσσα του επιμελητή/διορθωτή): 80 €
  Επιμέλεια ανά λέξη πρωτοτύπου (για κείμενα στη μητρική γλώσσα του επιμελητή, πλην βιβλίων) ή μεταφράσματος (για κείμενα στη μητρική γλώσσα του επιμελητή, πλην βιβλίων): 0,02 €
  Διόρθωση ανά τελικό τυπογραφικό 16σέλιδο (για βιβλία 20Χ15 εκ., στη μητρική γλώσσα του διορθωτή): 40 €

  * ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αποσαφήνιση ή αναδιοργάνωση του κειμένου ως προς το περιεχόμενο και τη διάρθρωσή του. Έλεγχος πραγματολογικών στοιχείων. Αποσαφήνιση νοήματος, βελτίωση γλώσσας και άλλες μη τεχνικές επεμβάσεις επιμέλειας, που θα εφαρμοστούν σε όλο το κείμενο. Έλεγχος και διόρθωση υφολογικών επιπέδων. Ομαλοποίηση μετρικού συστήματος. Έλεγχος και επιμέλεια αναγραφής κεφαλίδων, ευρετηρίων, παραπομπών και παραθεμάτων. Έλεγχος των στοιχείων στην ταυτότητα του βιβλίου [όταν πρόκειται για βιβλίο]. Αντιπαραβολή με το πρωτότυπο [όταν πρόκειται για μετάφραση].

  ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Αφορά τη γραμματική, τη χρήση, την ορθογραφία, τη στίξη και άλλα τεχνικά γλωσσικά ζητήματα. Έλεγχος της συνοχής των γλωσσικών στοιχείων του κειμένου και της συνέπειας των δεδομένων. Εισαγωγή τίτλων και πλαγιότιτλων και αντίστοιχη τοποθέτηση γραφικών στοιχείων. Επιμέλεια πινάκων, διαγραμμάτων και καταλόγων. Ενημέρωση του ατελιέ για τυχόν ιδιαιτερότητες της παραγωγής. Έλεγχος των δοκιμίων του επιμελημένου και σελιδοποιημένου κειμένου όσον αφορά τη συνέπεια ως προς το στήσιμο, καθώς και δευτερεύοντα τεχνικά λάθη (π.χ. ανορθογραφίες ή μικρές παρεκκλίσεις από το στήσιμο). Σωστή τοποθέτηση του κειμένου στη σελίδα, έλεγχος κεφαλίδων και σελιδαρίθμων, έλεγχος κουτσών, ορφανών κ.ά. αράδων, έλεγχος σελιδαρίθμων όπου αναφέρονται (π.χ. περιεχόμενα). Έλεγχος ηλιοτυπιών ή άλλου τύπου δοκιμίων ή φιλμ.

 2. #2
  Senior Member SBE's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Londinium
  Posts
  11,121
  Gender
  Female

  Περί κατώτατων τιμών

  Πώς θα εξασφαλίσει στην πράξη ο σύλλογος ότι δεν θα γίνουν οι προτεινόμενες κατώτατες αμοιβές οι μόνες αμοιβές; Δεν αρκεί απλά να το λες.
  Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι αμοιβές αυτές είναι για κείμενα γενικού περιεχομένου κι όχι για πιο απαιτητικά κείμενα, όπως π.χ. εξειδικευμένα επιστημονικά;
  Last edited by Palavra; 18-11-2013 at 05:55 PM.

 3. #3
  Θα δώσω κάποιες απαντήσεις, ως μέλος της ομάδας του ΣΜΕΔ που ασχολήθηκε με τη διαμόρφωση των κατώτατων αμοιβών, με την επιφύλαξη να απαντήσει επίσημα κάποιος πλέον αρμόδιος από το ΣΜΕΔ.

  Οι αμοιβές αυτές ονομάστηκαν κατώτατες ακριβώς με το σκεπτικό ότι αφορούν την απλούστερη δυνατή μορφή κειμένου, χωρίς εξειδίκευση επιστημονική ή άλλης μορφής δυσκολία.
  Λόγω της δυσκολίας που ενέχει ο προσδιορισμός κατώτατων αμοιβών για κάθε μορφή κειμένου, προτιμήσαμε να βάλουμε απλώς ένα κατώτατο πλαφόν, πέρα από το οποίο δεν θα πρέπει να πέφτει η αμοιβή όσο απλό και αν είναι το κείμενο.

  Οι αμοιβές αυτή τη στιγμή στην πράξη, όπως καλά ξέρουμε, είναι δυστυχώς πολύ χαμηλότερες από αυτές στις οποίες καταλήξαμε ως κατώτατες. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουμε στην αναχαίτιση της κατρακύλας, δίνοντας τουλάχιστον ένα μπούσουλα σε κάθε νέο συνάδελφο που αναρωτιέται πόσα να ζητήσει ή πόσα να δεχτεί.

  Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πιθανό να χρησιμεύουν τα νούμερα αυτά στους εργοδότες/πελάτες/συνεργάτες ως άλλοθι για να μην δώσουν περισσότερα. Νομίζω ότι πρωτίστως θα χρησιμεύσουν στον εργαζόμενο ως επιχείρημα για να μην του δώσουν λιγότερα, κάτι που δυστυχώς αυτή τη στιγμή συμβαίνει, και κάτι που είναι επείγον να αντιμετωπιστεί. Η κατώτατη αμοιβή διασφαλίζει το δικαίωμα του εργαζόμενου με τον ίδιο τρόπο που το κάνει ο κατώτατος μισθός: δεν συνεπάγεται ότι όλοι οι μισθοί θα πέσουν σε αυτό το ποσό, αλλά επιχειρεί να διασφαλίσει ότι δεν θα πέσουν χαμηλότερα από αυτό.
  Οι μεταφραστές είναι σαν νίντζα: αν τους αντιληφθείς, δεν είναι καλοί. -Ετγκάρ Κέρετ

  My website: Translations Traducciones Μεταφράσεις

 4. #4
  Senior Member
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  5,156
  Gender
  Male
  Μπράβο πάντως, όσο συμβολική κι αν είναι η κίνηση δίνει πράγματι μια βοήθεια, έναν μπούσουλα που λες, ιδίως στους νεότερους.

 5. #5
  Senior Member rogne's Avatar
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Athens
  Posts
  1,311
  Gender
  Male
  Αν και δεν είμαι πιο αρμόδιος από τη Μελάνη (αμφιβάλλω κιόλας αν υπάρχουν τέτοιοι, ιδίως σε τέτοια θέματα), να συμπληρώσω δυο λόγια στα πολύ σωστά που έγραψε, δίνοντας ένα παράδειγμα.

  Έστω (σπάνιος) συνάδελφος που έχει καταφέρει να αμείβεται για τη δουλειά του καλύτερα από τα παραπάνω ποσά, έχοντας πετύχει να αναγνωρίζεται η πείρα του, οι ειδικές γνώσεις του κλπ., όπως το θέτει και το κείμενο. Αν, βλέποντας αυτές τις κατώτατες αμοιβές, ο εργοδότης του προσπαθούσε ξαφνικά να του ρίξει την αμοιβή, τι θα σήμαινε αυτό; Προφανώς ότι από την πλευρά του αίρει την αναγνώριση στην πείρα, στις ειδικές γνώσεις κλπ. του συναδέλφου και ότι αποφασίζει να τον πληρώνει "με τον κατώτατο", για να το πούμε έτσι. Αμέσως-αμέσως, ο εργοδότης κινδυνεύει α) να αναγκαστεί να επικαλεστεί επιχειρήματα του τύπου "υπάρχουν κι άλλοι που θα μου έκαναν την ίδια δουλειά φτηνότερα" (απάντηση: "α, ναι; και πού είναι αυτοί τόσο καιρό; χάρη μου κάνεις εμένα, αντί να πας να κάνεις τη δουλειά σου φτηνότερα;"), ου μην και να επιχειρήσει όντως να δώσει αλλού τη δουλειά "για φτηνότερα", με εντελώς αμφίβολα ποιοτικά αποτελέσματα, β) να "του βγει το όνομα" ότι ρίχνει με το έτσι θέλω την αμοιβή ενός καταξιωμένου συναδέλφου, επικαλούμενος "τον κατώτατο", γ) τα παραπάνω να τον κάνουν να χάσει από συνεργάτη και τον εν λόγω συνάδελφο και ίσως όποιους άλλους ανάλογων προσόντων ("να τον αποφεύγετε αυτόν, μας έχει για τον κατώτατο"). Δεν ξέρω τι είδους εργοδότης (και δη πρώην καλοπληρωτής) θα έμπαινε σε όλη αυτή τη διαδικασία μόνο και μόνο επειδή είδε κάποιες κατώτατες αμοιβές για τις οποίες η εμπειρία τού λέει ξεκάθαρα ότι είναι ήδη υψηλές για κατώτατες (τις οποίες όμως ούτως ή άλλως δεν επιδίωκε ποτέ). Κι αν εμφανιζόταν όμως (πράγμα που το θεωρώ κι εγώ εξαιρετικά απίθανο), υπάρχουν πάντα οι συλλογικοί τρόποι διαπραγμάτευσης και διεκδίκησης: πιο άνετα λέει και κάνει ένας αίφνης παραλογιζόμενος εργοδότης διάφορα (συμπεριλαμβανομένων όσων μπορεί ίσως να βρει να πει και να κάνει με αφορμή αυτές τις κατώτατες αμοιβές) σε έναν μεμονωμένο συνάδελφο παρά σε ένα σωματείο.

  Ένα σχόλιο ακόμα: εξειδικευμένο κείμενο δεν σημαίνει δυσκολότερο κείμενο (και αντίστροφα: "γενικό" κείμενο δεν σημαίνει ευκολότερο). Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που ειδικεύονται στη μετάφραση "δύσκολων" τεχνικών κειμένων, αλλά αποφεύγουν συστηματικά τα "εύκολα" γενικά κείμενα, γιατί κρίνουν π.χ. ότι δεν έχουν εμπειρία (ή, ξέρω 'γω, "φιλολογική επάρκεια") στη μετάφραση της καθομιλουμένης, άρα χρειάζονται δυσανάλογα περισσότερο χρόνο σε σχέση με την αμοιβή κλπ. Όταν μιλάμε, βέβαια, για δυσκολία και ευκολία, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, οπότε ας το αφήσω εδώ.

 6. #6
  Mod Almighty Palavra's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Groussherzogtum Lëtzebuerg
  Posts
  13,673
  Gender
  Female
  Το πρόβλημα είναι οι καινούριοι πελάτες, ιδίως όταν αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα. Είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία, η προσωπική μου άποψη ωστόσο είναι ότι θα έπρεπε να διατίθεται ενημέρωση απευθείας στους συναδέλφους, όχι ελεύθερα σε όλους.

  Για το βαθμό δυσκολίας, πιστεύω ότι τα τεχνικά κείμενα, ιδίως αυτά που η μετάφρασή τους ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη ζωή κάποιου άλλου (ιατρικά, νομικά, οδηγίες χρήσης βαριών μηχανημάτων κλπ) είναι πιο δύσκολα από οποιοδήποτε «γενικό» κείμενο, ακόμα κι αν αυτό είναι ένα δύσκολο δοκίμιο, ένα κλασικό μυθιστόρημα ή μια φιλοσοφική διατριβή. Χρειάζεται εξειδίκευση που την αποκτάς κυρίως με την εμπειρία, και την κρατάς με πολλή δουλειά.

  Είναι αλήθεια ότι κάποια είδη μετάφρασης είναι κακοπληρωμένα, γιατί ο χρόνος που χρειάζεται να γίνουν δεν ανταποκρίνεται στα λεφτά που παίρνει ο μεταφραστής (η λογοτεχνία ας πούμε), αλλά δεν είναι πιο απαιτητικά ούτε πιο δύσκολα από τη μετάφραση, ας πούμε, κλινικών δοκιμών για φάρμακα για την αντιμετώπιση του AIDS.

  Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι δεν μεταφράζονται κείμενα μόνο από τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα ισπανικά και τα γερμανικά. Υπάρχουν και γλώσσες που είναι πιο δύσκολες στη μετάφραση, διότι οι διαθέσιμες πηγές είναι ελάχιστες, και συχνά ανύπαρκτες στο συνδυασμό με τα ελληνικά.

  Μην ανησυχείτε για το αν ξεφύγει η συζήτηση, μπορούμε να τη μεταφέρουμε.
  Last edited by Palavra; 24-02-2016 at 11:50 AM.
  The strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that "my ignorance is just as good as your knowledge".
  -Isaak Asimov

 7. #7
  Senior Member Marinos's Avatar
  Join Date
  Jul 2009
  Location
  Ρέθυμνο
  Posts
  2,301
  Gender
  Male
  Quote Originally Posted by Palavra View Post
  Το πρόβλημα είναι οι καινούριοι πελάτες, ιδίως όταν αυτοί είναι φυσικά πρόσωπα. Είναι πολύ καλή η πρωτοβουλία, η προσωπική μου άποψη ωστόσο είναι ότι θα έπρεπε να διατίθεται ενημέρωση απευθείας στους συναδέλφους, όχι ελεύθερα σε όλους.
  Άλλο βάρος έχει ο πίνακας ως επίσημο κείμενο του οικείου σωματείου, του ΣΜΕΔ εν προκειμένω, κι άλλο ως «ρώτησα και μου 'πανε να μην κατέβω κάτω από τα χ ευρώ τη σελίδα», όχι; Αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί οδηγεί το «όχι ελεύθερα σε όλους».
  Με βρίσκετε και εδώ.

 8. #8
  Mod Almighty Palavra's Avatar
  Join Date
  Jun 2008
  Location
  Groussherzogtum Lëtzebuerg
  Posts
  13,673
  Gender
  Female
  Α, τώρα κατάλαβα τη λογική. Σωστά τα λες. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες επίσημες ενώσεις μεταφραστών, θέλω να πω ο ΣΜΕΔ δεν αποτελεί ομπρέλα για όλους τους επαγγελματίες του χώρου, οπότε ακόμα και αυτή η «βούλα» δεν είναι επίσημη. Τέλος πάντων, θα δείξει.
  The strain of anti-intellectualism has been a constant thread winding its way through our political and cultural life, nurtured by the false notion that democracy means that "my ignorance is just as good as your knowledge".
  -Isaak Asimov

 9. #9
  HandyMod drsiebenmal's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  Athens, Greece
  Posts
  28,763
  Gender
  Male
  Η ιδέα ενός πίνακα κατώτερων ανεκτών αμοιβών για την απλούστερη δυνατή μορφή κειμένου, σύμφωνα και με το σκεπτικό που περιέγραψε η Μελάνη, δεν μπορεί να είναι λάθος. Ο πίνακας θα έπρεπε όμως, κτγμ, να περιλαμβάνει ορισμένα επιπλέον κρίσιμα στοιχεία, που θα μπορούσαν να προστεθούν σε μια μελλοντική αναβάθμιση:

  (α) Τη γλώσσα πηγής. Το σκεπτικό «Εσύ ξέρεις φινλανδικά από τη μάνα σου, γιατί ζητάς παραπάνω» δεν μπορεί να μένει αναπάντητο.

  (β) Τον ακόμη σαφέστερο προσδιορισμό της μονάδας μέτρησης «16σέλιδο». Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές: δεν αρκεί, ιδίως σε ειδικά (τεχνικά) βιβλία. Η Μελάνη αναφέρεται κάπου σε διόρθωση σελίδας 250 λέξεων --αν είναι τέτοιο το 16σελιδο, τότε η τιμή των 4,5 λεπτών ανά λέξη οδηγεί σε 180 €/16σέλιδο.

  (γ) Και το κτγμ πιο σημαντικό από όλα. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν δείγματα αυτού του απλούστερου κειμένου, όπως το περιγράφει η Μελάνη. Πέρα από τα προφανή, αυτό είναι απαραίτητο καθώς οι προδιαγραφές του καταλόγου για επιμέλεια και τυπογραφική διόρθωση περιγράφουν ένα πολύ πιο σύνθετο κείμενο (με διαγράμματα, υποσημειώσεις, βιβλιογραφία κλπ) και φαίνεται να οδηγούν τον κατάλογο σε μια εσωτερική ασυνέπεια.
  Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß, und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher!
  We base decisions on facts, not superstition, not what our ideology tells us but rather what we can observe

  δεῖ δὲ χρημάτων, καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων
  Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα!

 10. #10
  Quote Originally Posted by Marinos View Post
  Άλλο βάρος έχει ο πίνακας ως επίσημο κείμενο του οικείου σωματείου, του ΣΜΕΔ εν προκειμένω,
  Αυτό ακριβώς ήταν το σκεπτικό: να μπορείς να πεις στον εργοδότη "ο σύλλογός μου λέει να μην πάρω κάτω από τόσα", ή όταν σε ρωτάνε "πόσα θες;" να λες "τόσα" (όπου τόσα = ένα ποσό όχι μικρότερο από την κατώτατη συνιστώμενη αμοιβή).

  Τώρα είδα τις ερωτήσεις του δόκτορα. Όλα αυτά συζητήθηκαν, να δω αν θα μπορέσω σιγά-σιγά να τα απαντήσω.
  Οι μεταφραστές είναι σαν νίντζα: αν τους αντιληφθείς, δεν είναι καλοί. -Ετγκάρ Κέρετ

  My website: Translations Traducciones Μεταφράσεις

Page 1 of 7 1 2 3 4 5 ... LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •