Πωλείται το ΛΝΕΓ4 σε ηλεκτρονική μορφή; Αν ναι, πόσο κάνει περίπου;