Από την άλλη, "πέφτω για ύπνο" (go to sleep) ή "την πέφτω" (αμτβ.) (bunk), όμως "την πέφτω" (μτβ.) για άλλα, όχι για ύπνο.