Ζητούνται άτομα για υποτιτλισμό από τουρκικά σε ελληνικά για άμεση συνεργασία. Απαιτείται πολύ καλή γνώση τουρκικών και άψογη γνώση ελληνικών σε γραπτό και προφορικό λόγο. Η γνώση του Subtitle Workshop θα θεωρηθεί προσόν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2299073344
email: [email protected]