Όπως έγραψα και σε διπλανό νήμα, τον Μπαμπινιώτη ούτε τον απορρίπτω ούτε τον προσκυνώ κιόλας.

Με όσα διάβασα και εδώ, θα συμφωνήσω να τηρείται το -ν στο τέλος του άρθρου της αιτιατικής του ενικού των αρσενικών, όπως και στο τέλος της αιτιατικής του "ένας" (έναν). Ακόμα και στο "σαν", παντού. Για το "δεν", τηρώ τον κανόνα για τα φωνήεντα, τα κ, π, τ, ξ, ψ, γκ, μπ, ντ και δε βάζω -ν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.

Εδώ, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα και αναλυτικότερη αναφορά στο θέμα, (νομίζω ότι κάπου την είδα, προσπαθώντας να διαβάσω όλες τις σελίδες του νήματος, αλλά δεν είμαι σίγουρος, γι' αυτό και την ξαναβάζω).