Η αραβική λέξη فندق «φούντουκ» σημαίνει και ξενοδοχείο σύγχρονου τύπου, αλλά αρχικά είχε την ίδια σημασία με την εβραϊκή λέξη פנדק «πουντάκ», συγκρίνετε τη λέξη «χάνι». Μιλάω για το παραδοσιακό αντίστοιχο του ξενοδοχείου – πώς λέγεται στα ελληνικά; Π.χ., όταν ο Βύρωνας ήλθε στην Ελλάδα, δεν πιστεύω ότι έμενε σε ξενοδοχεία επειδή δεν υπήρχαν ξενοδοχεία – σε τί είδος καταλύματος έμενε; Επειδή ήταν επί τουρκοκρατίας ίσως μπορούμε να πούμε «χάνι», αλλά τί γίνεται με τα καταλύματα στα οποία έμενε περνώντας από την Ιταλία, φερ΄ειπείν;

Επίσης, οι λέξεις فندق «φούντουκ» και פונדק «πουντάκ» προφανώς συσχετίζονται μεταξύ τους. Μήπως έρχονται από κάποια ελληνική λέξη; Στα σύγχρονα εβραϊκά υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές λέξεις, και οι παραπάνω λέξεις δε φαίνονται να είναι σημιτικής προέλευσης.

Εδώ έχω το Etymological dictionary of the Hebrew language του Klein, αλλά το αντίτυπό μου είναι ελαττωματικό επειδή η σελίδα που έπρεπε να περιέχει τη λέξη פונדק είναι λευκό.
http://www.amazon.com/Comprehensive-.../dp/965220093X