Τα αρχεία τού Open Document Format (ODF) χρησιμοποιούνται από το OpenOffice.org και άλλα προγράμματα. Έχουν κατάληξη .odt (text — αρχεία κειμένου, που αντιστοιχούν στο Word), .ods (spreadsheet — λογιστικά φύλλα, που αντιστοιχούν στο Excel) και .odp (presentation — παρουσιάσεις, που αντιστοιχούν στο PowerPoint).

Αν έχετε ένα τέτοιο αρχείο και δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το OpenOffice, και δεν θέλετε να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα ειδικά για τα αρχεία ODF ούτε να τα επεξεργαστείτε online, αλλά έχετε εγκατεστημένη κάποια έκδοση του MS Office ή του αντίστοιχου προγράμματος (Word, Excel ή PowerPoint), είναι πολύ λογικό να θέλετε να μπορείτε να τα ανοίξετε μέσω του Office που ήδη έχετε.

Έλα όμως που το Office δεν τα ανοίγει, παρά μόνο στην έκδοση 2007SP2 — και πάλι δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά! Η λύση είναι απλή και σίγουρη: Εγκαταστήστε το Sun ODF Plugin for Microsoft Office και είστε έτοιμοι. Λειτουργεί σε MS Windows 2000SP2, XP ή Vista, με MS Office 2000, Office XP, Office 2003, ή Office 2007SP1 (ή τις αντίστοιχες εκδόσεις των MS Office Word, Excel ή PowerPoint): http://www.sun.com/software/star/odf_plugin/get.jsp.

Άπαξ και ανοίξετε το αρχείο, το αποθηκεύετε με Save As... στην αντίστοιχη εγγενή μορφή τού MS Office (.doc/.docx, .xls/.xlsx ή .ppt/.pptx), ή εναλλακτικά το κρατάτε στο φορμά που είχε αρχικά ώστε να μπορείτε μετά την επεξεργασία σας να το επιστρέψετε όπως ήταν. Επίσης, με το συγκεκριμένο plug-in το MS Office σας θα έχει πλέον τη δυνατότητα να αποθηκεύει με Save As... και σε φορμά ODF (κι έτσι λ.χ. να δημιουργείτε αρχεία .odt ή .ott από το MS Word).