Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα δουλειά. Να είχαν χρησιμοποιήσει και προγραμματιστές που ξέρουν να γράφουν σωστή διεπαφή...