Διασκεδαστικό κείμενο του Γιάννη Η. Χάρη για τα κρυφά σχολειά:

http://yannisharis.blogspot.com/2008...g-post_18.html