Κατέληξα στο «συνδυαστικές πωλήσεις» που χωράει πολλές περιπτώσεις! Ευχαριστώ πάρα πολύ!