Μαθαίνω ότι ήταν ωραία τα ογδοηκοστά γενέθλια του Ρίνγκο Σταρ.