Η χαλικίνη πήρε το όνομά της από τον Hal της Οδύσσειας του Διαστήματος. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να την πούμε «αλικίνη», όπως λέμε π.χ. «αλοθάνιο» το halothane. Και το -icin στις καταλήξεις των φαρμάκων μεταφράζεται κατά κανόνα «-ικίνη» (γενταμικίνη, ριφαμπικίνη, αμφοτερικίνη, δοξορουβικίνη...).

Powerful antibiotic discovered using machine learning for first time

Jonathan Stokes, the first author of the study, said it took a matter of hours for the algorithm to assess the compounds and come up with some promising antibiotics. One, which the researchers named “halicin” after Hal, the astronaut-bothering AI in the film 2001: A Space Odyssey, looked particularly potent.