Είναι μια φράση που χρησιμοποιώ, και που ακούω κάπου κάπου (μπορεί και να την παρακούω; ), αλλά δεν τι βρίσκω πουθενά στο internet, και αναρωτιέμαι γιατί;

.. με την έννοια (νομίζω) - "εξασφαλίζω (κάτι) για τον εαυτό μου", ίσως και "καπαρώνω κάτι πριν (με) προλάβει κάποιος (άλλος) - along the lines of: "secure something for myself" or "steal the march on something (over someone else)"

Has anyone else come across this phrase? ... I just want to confirm its meaning and that I'm not just imagining it.

I even joined an English-language forum specifically to inquire about this phrase about 3 years ago .. and no-one on that forum had come across it - I think you can even find my query on the internet.