Καλησπέρα και καλή χρονιά!
Γράφω ένα κείμενο για την πολιτισμική κληρονομιά και τις παραστατικές τέχνες και ο όρος χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία με την έννοια της δημιουργίας μιας απόστασης από κάτι οικείο προκειμένου να το δεί κανείς με νέα ματιά. Το μετέφρασα αποξένωση αλλά δεν μου φαίνεται δόκιμο. Έχετε καμιά ιδέα;
Ευχαριστώ!