Στην κατηγορία "πράγμα" θα περιλαμβάνατε και έννοιες;