Τώρα στην Ε΄ έκδοση:

  • 1.100 νέα λήμματα και 250 νέες σημασίες, που προέκυψαν από συγκέντρωση λεξικογραφικού υλικού και καταγραφή λέξεων τρέχουσας χρήσης (π.χ. αντισυστημικός, απομείωση, δημοφιλία, θέσμιση, θυματοποίηση, πανελίστας, κρασάρω, φλασιά, χοτ-σποτ κ.ά.), καθώς και φραστικών όρων που έχουν πλέον καθιερωθεί (π.χ. διάχυση κρίσης, εισφορά αλληλεγγύης, οίκος αξιολόγησης κ.ά.).
  • Επιστημονική επικαιροποίηση τής ετυμολογίας 4.700 λημμάτων, με εμπλουτισμό, αναθεώρηση ή βελτίωση, που προέκυψε από την προεργασία των αναθεωρημένων εκδόσεων του Ετυμολογικού Λεξικού και από αξιοποίηση επιπρόσθετων επιστημονικών πηγών.
  • Προσθήκη ετυμολογικών τμημάτων σε όλα τα νέα λήμματα.
  • Νέα αρκτικόλεξα και ακρωνύμια, καθώς και διόρθωση των υπαρχόντων, ώστε να συμβαδίζουν με τυχόν αλλαγή των δεδομένων (π.χ. κατάργηση ή μετονομασία υπουργείου, οργανισμού κ.ά.).
  • Επικαιροποίηση της λεξικογραφικής εισαγωγής, η οποία καλύπτει με ευσύνοπτο τρόπο το σύνολο της παραγωγής των λεξικογραφικών έργων της Νέας Ελληνικής που έχουν επιστημονικές προδιαγραφές


Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ:
http://lexicon.gr/el/neas-ellinikis-glossas/

Ξεφύλλισμα:
http://lexicon.gr/el/flip-nea-elliniki-glossa/

Ενδιαφέρουσα προσφορά (για όσο ισχύει):
http://lexicon.gr/el/neg-5-exchange/