Ξέρετε αν, στο πλαίσιο της συζήτησης που γίνεται αυτές τις μέρες ή έστω σε ευρύτερο πλαίσιο, υπάρχει κάποιος ωραίος ορισμός του επιτελικού κράτους;

Ο αγγλικός όρος είναι executive state. Βρήκα κείμενο της ΕΕ από τον Ιανουάριο 2011 το οποίο, ανάμεσα στα προγράμματα που θα πρέπει να προωθηθούν στην Ελλάδα με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, αναφέρει στην ενότητα Administrative Reform:

Name of project:
Reorganisation of the State towards a more policy oriented State (Inserted in the OP in 2010 as a project implementing the MoU provision on the "Functional Review of the Central Government") - Legislation framework

Economic and social impact:
The reorganisation of the state aims at establishing a more citizen and business friendly administration that will lead to a more productive and competitive economy and promote job creation and social integration.
The project concerns the 1st phase of reorganisation:
- "White Paper" of the reorganisation of the state
- Recording and evaluating the existing situation
- Draft Law for the executive State and the new governance model
- preparation the legislation framework


https://ec.europa.eu/greece/sites/gr...e_projects.xls