Δημοσιεύτηκε χθες η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ αναφορικά με την «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)»: https://www.efka.gov.gr/sites/defaul...klios%2014.pdf