Στο Dorland's, πάντως, το hamstring αποδίδεται «ένας από τους τένοντες που οριοθετούν την ιγνυακή χώρα επί τα εκτός και επί τα εντός». Νομίζω ότι το «ιγνυακοί τένοντες» είναι μια χαρά ως συνοπτική απόδοση.