Αναφορικά με την αποδοχή μεταφράσεων αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων από τη Φορολογική Διοίκηση εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ/ΓΔΗΔΑΔ/Δ.ΟΡΓ./Δ η Απόφαση 1008736 ΕΞ 2019 / 18-01-2019 «Περί των υπηρεσιών, των φορέων και των προσώπων που διενεργούν μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, τα οποία οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν στις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους», στην οποία επιβεβαιώνεται ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ μπορούν να κάνουν αποδεκτές τις μεταφράσεις αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων, που διενεργούν οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σημαντική επισήμανση: Η Διοίκηση διατηρεί τη διακριτική της ευχέρεια για το εάν θα δεχθεί μια τέτοια μετάφραση, κατά περίπτωση, και δεν είναι επ’ ουδενί υποχρεωμένη σε κάθε ανεξαιρέτως περίπτωση (όπως είναι, λογουχάρη, στις μεταφράσεις των δικηγόρων). Όμως πολλοί μάλλον έτσι θα την ερμηνεύσουν — συμπεριλαμβανομένων και υπαλλήλων σε ΔΟΥ κ.λπ., οπότε θα μπορέσουν κάποιοι να κάνουν τη δουλειά τους.

Άρα, όπως βλέπουμε, η διαδικασία για θέσπιση ή αναγνώριση τρόπου και/ή ρόλων αναφορικά με τον επίσημα αναγνωριζόμενο μεταφραστή, με όσες συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς για ορκωτούς μεταφραστές και/ή για Μεταφραστικό Επιμελητήριο κατ’ αναλογία προς τον ρόλο του ΟΕΕ (για τους λογιστές) έκανε ένα μικρό κι άτολμο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση — αλλά με το μεγαλύτερο και ουσιωδέστερο κομμάτι της διαδρομής να μένει σε εκκρεμότητα. Ένα μπράβο στην ΠΕΕΜΠΙΠ, που έκανε εδώ τη δουλειά της, και περιμένουμε να δούμε τώρα και την ΠΕΜ — διότι υπάρχουν και εκτός Ιονίου επαγγελματίες μεταφραστές.

Σημ.: Αρχική δημοσίευση https://www.facebook.com/serafeim1/p...56453827522772