Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων και εκφράσεων από τη διακήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών προμήθειας υλικών

(1053 λήμματα)
Σύνταξη: Γ. Α. Τσιάμας
Ορολογική επεξεργασία: ΓΕΣΥ (Εισήγηση: Γ. Α. Τσιάμας)
Εκδοτική επιμέλεια: Κ. Βαλεοντής
Σεπτέμβριος 2018

Σε μορφή PDF από τον ιστότοπο της ΕΛΕΤΟ:
http://www.eleto.gr/download/Bodies/...iagonismwn.pdf