Καλησπέρα! Μήπως πήγε κανείς σας στην ημερίδα της ΠΕΜ σχετικά με τις επιπτώσεις του ΓΚΠΔ στις μεταφραστικές υπηρεσίες;

Και γενικά, επειδή φαίνεται ότι ίσως μας απασχολήσει (ιδίως όσους συνεργάζονται με μεταφραστικά γραφεία) ο αντίκτυπος της εφαρμογής του κανονισμού στις μεταφραστικές υπηρεσίες, μοιραστείτε ό,τι γνωρίζετε!

Ξεκινάω με αυτό:

Think about the amount of data you share with your Language Service Provider. It’s vital to ensure they are complying with all aspects of GDPR.

Are you operating in a GDPR member state?
Ensure your LSP operates in a member state that has signed up to the GDPR and complies with all the relevant regulations. This doesn’t just apply to the LSP itself, but to all sub-contractors too, such as linguists, and also to the jurisdictions in which the company’s servers are based.

Do you work within a secure translation management system?
It will no longer be possible – nor is it good practice – to allow your LSP to send your files for translation via an unsecured email address. A reputable LSP – and one which complies with the GDPR – will work within a secure translation management system where translators use a secure server-based environment to complete their work, and are unable to download any files to their personal devices.

Do you work with NDAs ?
Non-Disclosure Agreements are common practice for a lot of organisations, but they’re becoming more important than ever now. A Language Service Provider who refuses to sign an NDA, or does not already have their own in place, will not be complying with the GDPR. It is also important to ensure the linguists in question are also prepared to sign these agreements.

What security standards do you have in place?
Standards and accreditations are a sure-fire way of knowing that your LSP is reputable and compliant. You should be looking out for security accreditations such as ISO 27001 (information security). Your LSP should also be regularly training their staff in Data Protection, and should have up-to-date material with regards to this new standard.

Are your tools and technology secure?
Neither your organisation nor your LSP should be using free/open-source machine translation engines such as Google Translate, as you are giving the system a worldwide license to use, host, store and publish the content (definitely not GDPR compliant). Your LSP should be using a secure machine translation environment, which is only available to you and the LSP.[/B]