Καλημέρα. Θα χρειαστεί διερμηνέας συνεννόησης σε γλώσσες εργασίας εβραϊκά<->ελληνικά για να διαβάσει συμβόλαιο σε πελάτη ενώπιον συμβολαιογράφου. Παρακαλώ στείλτε π.μ.