Καλημέρα! Στο κείμενό μου πρόκειται για μια ανάλυση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που διέπουν τις συναλλαγές παραγώγων σε διάφορες έννομες τάξεις. Δεν μου έχει ξανατύχει ο όρος. Καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά πρόκειται για μια "νομική" ανάλυση. Καμιά ιδέα; Ευχαριστώ!
Έδιτ: Μου έρχεται στο μυαλό το "νομικό υπόμνημα" αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό.