Έλεγχος ΑΦΜ με απλή διαδικασία: http://www.vrisko.gr/afm-etairies