Το γνωστό σύστημα. Πώς αποδίδεται στα αγγλικά; (Βασικά, το χρειάζομαι στα γερμανικά, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσω την έρευνά μου...)