Το ρήμα hijack χρησιμοποιείται συχνά στα διαδικτυακά, συνήθως με την έννοια κάποιας υποκλοπής ή σφετερισμού: από το IP hijacking και το browser hijacking (και πολλά άλλα, ανάλογα) μέχρι το έσχατο, το hijack the Internet, που όπως βλέπουμε και από τα γκουγκλοευρήματα είναι μια ενέργεια που αποδίδεται σε αυταρχικές κυβερνήσεις, μεγάλες εταιρείες και συμφέροντα κ.λπ.

Πώς θα αποδώσουμε αυτό το hijack the Internet στα ελληνικά; Σίγουρα όχι με απαγωγές, ούτε καν σε εισαγωγικά, όπως δοκίμασε ο καθηγητής Βαρουφάκης σε πρόσφατο άρθρο του (Τρολ με δελτίο παροχής): Όταν τα οργανωμένα συμφέροντα νιώσουν να απειλούνται, έχουν τους πόρους να «απαγάγουν» το Διαδίκτυο, στέλνοντας στα ουράνια αυτό που οι μηχανικοί ονομάζουν «λόγο θορύβου-σήματος».

Εδώ θα μπορούσε, πιστεύω, να χρησιμέψει ακόμη και το καπέλωμα, αλλά και μια επιστροφή στις ρίζες της αγγλικής λέξεις: το κούρσεμα, το πειράτεμα του Διαδικτύου. Τα οργανωμένα συμφέροντα έχουν τους πόρους να πειρατέψουν το Διαδίκτυο...

Τι άλλες αποδόσεις θα προτείνατε εσείς πέρα από τα πειρατικά, τις υποκλοπές και τους σφετερισμούς;