Χρίστος ή Χρήστος;

Είναι εν μέρει και απορία, μια και γιορτάζει σήμερα. Σε γενικές γραμμές, Χρίστος βέβαια.