Σύμφωνα με τον Strunk και το Elements of Style του, όταν έχουμε π.χ. τα ποιήματα του Μπερνς, λέμε Burns's poems, όχι Burns' poems, Charles's dog, the witch's malice κλπ. Δηλ. το τελικό -s δεν παραλείπεται με τίποτα (American usage), με εξαίρεση Βιβλικά ονόματα κλπ.

Έλα μου όμως που το Supreme Court των ΗΠΑ είχε άλλη γνώμη κι ας φωνάζουν οι φιλόλογοι...