Φίλτατοι,

μόλις επέστρεψα από συνάντηση με το λογιστή μου. Εννοώ κανονική συνάντηση, στο γραφείο του, με ησυχία, χωρίς να χτυπάνε τηλέφωνα. Όλα αυτά τα λέω για να ξεκαθαρίσω ότι δεν επρόκειτο για τη γνωστή επικοινωνία στα πεταχτά από το τηλέφωνο, που μάλλον γεννά, παρά λύνει απορίες, αλλά για κανονικό Q & A session.

Λοιπόν: όπως θα ξέρετε, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν. Πώς εκπίπτουν όμως;
Κάθε φορά που πληρώνουμε, περνάμε το αντίστοιχο ποσό στα βιβλία μας. Δημιουργούμε στο βιβλίο εσόδων εξόδων στήλη "ασφαλιστικές εισφορές" ή κάτι τέτοιο, και εκεί περνάμε το ποσό που πληρώσαμε.
Παράδειγμα: τώρα στις 31/1, πληρώσαμε τις εισφορές 6ου διμήνου του 2012. Αυτό το ποσό θα περάσουμε με ημερομηνία 31/1/2013 (ή την ημέρα της πραγματικής πληρωμής, αν είναι άλλη) στο βιβλίο εσόδων εξόδων. Όπως αντιλαμβάνεστε, η πληρωμή του 6ου διμήνου του 2013, που θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο του 2014, θα περαστεί στα έξοδα του 2014.
Παράδειγμα περιπλοκότερο (και υπερβολικό, καθότι η υπερβολή, όπως ξέρετε όλοι, είναι η μαία της κατανόησης): έστω ότι το 2012 δεν πληρώσατε μία, και κάνετε διακανονισμό και αρχίζετε από 1/1/2013 να πληρώνετε σε μηνιαίες δόσεις. Κάθε μήνα θα περνάτε το ποσό που πληρώσατε. Δηλαδή δόσεις διακανονισμού, κανονικές εισφορές διμήνου, όλα!

Προσοχή: μιλάμε για το ποσό που πληρώνεται, βάσει της εκάστοτε απόδειξης πληρωμής.

Ελπίζω να διαφώτισα. Όποιος έχει κάτι να συμπληρώσει/διορθώσει/άλλο, εδώ είμαστε.