Πάνω πάνω, στην πράσινη φάσα, υπάρχει σύνδεσμος με τις σελίδες του vBulletin για τις συχνές απορίες (FAQ) σχετικά με τη χρήση του φόρουμ. Εκεί θα προστεθούν και οι κανόνες και άλλες οδηγίες.

Στο νήμα αυτό μπορείτε να καταθέτετε ερωτήσεις για τη χρήση του φόρουμ, έτσι ώστε να δημιουργηθεί εδώ ένας πρόσθετος οδηγός που θα ξεκαθαρίζει κάποιες λεπτομέρειες, θα δίνει γρήγορες απαντήσεις σε κάποια βασικά ερωτήματα, θα ξεψαρώνει τους ψαρωμένους και θα επιτρέπει στους παλιούς να δίνουν τα φώτα τους.