PDA

View Full Version : Περί της απαλλαγής των ανέργων (δικαιούχων επιδόματος ανεργίας) από την ειδική εισφορά αλληλεγγύηςZazula
20-09-2011, 10:34 AM
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων προβλέπεται από το άρθρο 29 τού Ν.3986/2011 "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" (2013). Η εγκύκλιος της Υπηρεσίας με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με την εν λόγω εισφορά είναι η ΠΟΛ 1167/2011 (http://www.minfin.gr/content-api/f/binaryChannel/minfin/datastore/dd/46/60/dd4660d42cd4fed29940da68f52dcc7a9103699b/application/pdf/%CE%A0%CE%9F%CE%9B+1167.pdf) "Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα, της έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και του τέλους επιτηδεύματος, που προβλέπονται με τις διατάξεις των άρθρων 29, 30 και 31, αντίστοιχα, του ν. 3986/2011 (ΦΕΚ152 Α — 1 Ιουλίου 2011). Λοιπά θέματα για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ."

Από τη συγκεκριμένη εισφορά απαλλάσσονται όσοι άνεργοι παίρνουν επίδομα ανεργίας. Η ακριβής διατύπωση, και στον νόμο και στην εγκύκλιο και στο σχετικό έντυπο εκκαθάρισης (αυτό που αποστέλλεται στους φορολογουμένους), είναι: «Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.» Προκειμένου να επιτύχει ένας άνεργος, που πληροί τις προϋποθέσεις, το να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής της συγκεκριμένης εισφοράς θα πρέπει να αιτηθεί στη ΔΟΥ του νέα εκκαθάριση συνυποβάλλοντας βεβαίωση του ΟΑΕΔ (ότι δηλαδή λαμβάνει επίδομα ανεργίας) και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν αποκτά πραγματικά εισοδήματα (λ.χ. από ενοίκια κλπ).

Επειδή όμως σε μεγάλη ΔΟΥ ανέκυψε ζήτημα ερμηνείας της συγκεκριμένης πρόβλεψης, και τελικά χρειάστηκε να απευθυνθούμε στο Υπουργείο για διευκρίνιση, καταθέτω εδώ τα στοιχεία της υπόθεσης ώστε να είναι διαθέσιμα και σε όποιον άλλον ενδεχομένως τα χρειαστεί — ιδίως αν λάβουμε υπόψη πως ένας άνεργος που θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια τέτοια άρνηση απ' τη μεριά τής ΔΟΥ του σπάνια θα έχει τη δυνατότητα να καταφύγει στο Υπουργείο (ιδίως αν μένει στην επαρχία, είναι μάλλον απίθανο) ή να διαθέτει δικό του λογιστή (και μάλιστα κάποιον που να πληρώνεται τόσο καλά —από έναν άνεργο!—, που να τρέχει και στα υπουργεία για χάρη του). Το αστείο της υπόθεσης (όσο αστείο μπορεί να είναι κάτι που σχετίζεται με τον νόμο τού μεσοπρόθεσμου) είναι ότι στην καρδιά τού ερμηνευτικού προβλήματος βρίσκεται ένα γλωσσικό θέμα — οπότε είμαστε στο δικό μας πεδίο.

Η περίπτωση αφορά άνεργο, που λαμβάνει επίδομα ανεργίας, ο οποίος απολύθηκε μέσα στο 2011. Το ότι είχε εισοδήματα κατά το 2010, η ΠΟΛ 1167 το ξεκαθαρίζει πως δεν αποτελεί κώλυμα. Ωστόσο, δεν αναφέρει τίποτε για το 2011. Ο συγκεκριμένος άνεργος είχε κάποια εισοδήματα μέσα στο 2011 (δηλ. προτού απολυθεί), τα οποία δεν υφίστανται πλέον. Την παρούσα χρονική στιγμή δεν έχει κάποιου είδους πραγματικό εισόδημα, όπως ο νόμος ορίζει. Εντούτοις η ΔΟΥ του αρνείται να δεχθεί την αίτηση για νέα εκκαθάριση με το αιτιολογικό ότι με το «κατά το χρόνο της βεβαίωσης» νοείται η τρέχουσα χρονιά (δηλ. το 2011), οπότε ο εν λόγω άνεργος έχει πραγματικό εισόδημα (ενν. τα χρήματα που είχε εισπράξει προτού απολυθεί). Επομένως η ΔΟΥ αποκωδικοποιεί το «κατά το χρόνο της βεβαίωσης» με τη σημασία «μέσα στο έτος της βεβαίωσης» — μ' άλλα λόγια ταυτίζει τον χρόνο με τη χρονιά, το έτος. Όταν ερωτήθηκα από τον ενδιαφερόμενο, του είπα ότι κατά τη γνώμη μου η ΔΟΥ προβαίνει σε λανθασμένη ερμηνεία κι ότι εδώ η έκφραση «κατά το χρόνο της βεβαίωσης» σημαίνει «κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η βεβαίωση» — κι έσπευσα να προσθέσω ότι εάν ο νομοθέτης πράγματι εννοούσε τη χρονιά έχει στη διάθεσή του σαφή και ρητά λεκτικά μέσα για να το εκφράσει αυτό (π.χ. έτος, χρήση, το 2011 κλπ), κι οπωσδήποτε θα το έπραττε για να αποφευχθούν παρανοήσεις. Ωστόσο, το Τμήμα Εισοδήματος της συγκεκριμένης ΔΟΥ ήταν ανένδοτο για την ορθότητα της δικής τους ερμηνείας, και δεν έκαναν καν αποδεκτή την αίτηση για νέα εκκαθάριση.

Έπειτα από επαφή με το Β' Τμήμα τής 12ης Δνσης (Φορολογία Εισοδήματος) του Υπ.Οικ. διευκρινίστηκαν τα ακόλουθα:

Άνεργος που λαμβάνει επίδομα ανεργίας και απολύθηκε μέσα στο 2011 (οπότε είχε κάποια εισοδήματα στην τρέχουσα χρονιά) απαλλάσσεται από την εισφορά αλληλεγγύης φ.π., εφόσον αιτηθεί δεόντως νέα εκκαθάριση και δεν έχει πραγματικά εισοδήματα την παρούσα στιγμή. Επομένως το «κατά το χρόνο της βεβαίωσης» σημαίνει «κατά τη χρονική στιγμή που υποβάλλεται η βεβαίωση». Εάν το Τμήμα Εισοδήματος στη δική σας ΔΟΥ διαφωνεί, ζητήστε τους να καλέσουν το Υπουργείο (οι ΔΟΥ γνωρίζουν το τηλέφωνο· το κέντρο έχει 2103375000 — αλλά, αν κολλήσετε άγρια με τον εφοριακό σας, ζητήστε μου με ΠΜ (http://lexilogia.gr/forum/private.php?do=newpm&u=18) το όνομα και το απευθείας τηλέφωνο του χειριστή θέματος στο Υπ.Οικ.).
Άτομα που θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν αυτήν τη ρύθμιση για να αποφύγουν την εισφορά, π.χ. με το να εμφανίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ με ημερομηνία 19/9 και να προσληφθούν κάπου στις 21/9, θα ελεγχθούν για τα πραγματικά περιστατικά και για το κατά πόσο επεχείρησαν να εξαπατήσουν το Υπ.Οικ.
Καμία ΔΟΥ δεν μπορεί να αρνηθεί να παραλάβει αίτηση δεόντως υποβληθείσα από φορολογούμενο.

nickel
20-09-2011, 10:51 AM
Αν είναι στις ΔΟΥ να ερμηνεύουν τους νόμους με τη γλωσσική επάρκεια του κάθε υπαλλήλου, την έχουμε κάτσει τη βάρκα εντελώς. Πού ξανακούστηκε το κατά το χρόνο να σημαίνει «στη διάρκεια του έτους»;

Zazula
20-09-2011, 10:53 AM
Αν είναι στις ΔΟΥ να ερμηνεύουν τους νόμους με τη γλωσσική επάρκεια του κάθε υπαλλήλου, την έχουμε κάτσει τη βάρκα εντελώς.
Πώς φαίνεται αυτός που έχει κάτι αιώνες να περάσει από ΔΟΥ! :D

SBE
20-09-2011, 12:25 PM
H ερώτηση θα έπρεπε να είναι νίκελ πού ακούστηκε δημόσιος υπάλληλος να έχει πρόβλημα γλωσσικής επάρκειας, για να μην το επεκτείνω πού ακούστηκε να υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επάρκειας σε φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής γλώσσας που επιπροσθέτως έχουν πάει σχολείο. Αλλά θα ζητάω πολλά.