PDA

View Full Version : Τι κατέβασα από την Ανέμηnickel
02-11-2008, 08:12 PM
Η Ανέμη είναι η ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κρήτης και βρίσκεται εδώ: http://anemi.lib.uoc.gr/

Έχει πολλά και διάφορα ψηφιοποιημένα καλούδια για διάβασμα και κατέβασμα στο υπολογιστή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή αναζήτησης (http://anemi.lib.uoc.gr/search/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=overview&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclop1=&cclop2=&cclterm4=&cclfield4=&cclop3=&cclterm5=&cclfield5=&cclop4=&cclterm6=&cclfield6=&cclop5=&cclterm7=&cclfield7=&cclop6=&cclterm8=&cclfield8=&cclop7=&stored_cclquery=&display_mode=&search_help=&number=10) (πληκτρολογώντας π.χ. Λεξικόν ή Ιστορία ή ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει), αλλά δεν βοηθάει πολύ αν δεν ξέρετε ποιους τίτλους περιέχει.

Μπορείτε να πάτε στις Ψηφιακές συλλογές (http://anemi.lib.uoc.gr/hierarchy/collection/index.tkl?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=10&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0) και να ξεφυλλίσετε (καλά κουράγια, υπάρχουν κάπου 15.000 τίτλοι αυτή τη στιγμή).

Εγώ με τα περίεργα ενδιαφέροντά μου κατέβασα / κατεβάζω τους παρακάτω τίτλους (στους οποίους προσθέτω και κάποια που δεν κατεβάζω τώρα είτε γιατί τα έχω κατεβάσει ή τα έχω τυπωμένα και δεμένα και θα τα κατέβαζα μόνο αν είχε γίνει και OCR, αλλά πολλά ζητάω).

Θα βρείτε πολλά που δεν υπήρχε λόγος να κατεβάσω τώρα, π.χ. τον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου σε μετάφραση Ι. Πολέμη. Και πολλά που δεν έχουν ακόμα ανέβει για να τα κατεβάσετε — περιμένω να δω αν θα ανεβάσουν το Πλήρες ελληνοαγγλικόν λεξικόν (http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/7/d/metadata-184-0000092.tkl) : Συνταχθέν επί τη βάσει των μέχρι τούδε εκδοθέντων μεγίστων και αρίστων Λεξικών της Αγγλικής Γλώσσης, ημετέρων και ξένων, πλουτισθέν δε και συμπληρωθέν δι’ όλων των επιστημονικών και τεχνικών όρων ως και Λεξιλογίου των Γεωγραφικών και Κυρίων ονομάτων. Γ. Αλεξάνδρου κ.ά. (1901).

Κάνω τώρα μια πρώτη επιλογή από τη συλλογή Greek Digital 20th Century. Θα υπάρξει και συνέχεια.


Λεξικόν ελληνογαλλικόν (και γαλλοελληνικόν) της λαλουμένης Ελληνικής γλώσσης (ήτοι καθαρευούσης και δημώδους) / υπό Αντωνίου Ηπίτη (1908-10) (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ αν δουλεύετε στα γαλλικά)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/a/e/metadata-02-0000637.tkl

Λεξικόν λατινοελληνικόν / το μεν πρώτον συνταχθέν και εκδοθέν υπό του εκ Βρέμης της Γερμανίας Ερρίκου Ουλερίχου, είτα δε το δεύτερον τρίτον και τέταρτον επεξεργασθέν και πλουτισθέν λέξεσι και σημαινομένοις υπό Στεφ. Α. Κουμανούδη (1884) (ΚΛΑΣΙΚΟ!)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/d/f/metadata-413-0000136.tkl

Συνώνυμα και συγγενικά : τέχνες και σύνεργα / Πέτρου Βλαστού (1931) (ΚΛΑΣΙΚΟ!)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/7/a/metadata-01-0000133.tkl

Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της "Πρωΐας" (1932)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/2/5/metadata-02-0000256.tkl

Λεξικόν φυτολογικόν : Περιλαμβάνον τα ονόματα, την ιθαγένειαν και τον βίον υπερδεκασχιλίων φυτών, εν οις και τα λόγω χρησιμότητος ή κόσμου καλλιεργούμενα, των οποίων περιγράφονται και η ιστορία, η καλλιέργεια, τα προϊόντα και αι νόσοι / υπό Π. Γενναδίου (1914) (ΔΙΑΜΑΝΤΙ!)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/5/c/metadata-02-0000608.tkl

Κατάλογος ανωμάλων ρημάτων και ονομάτων της αττικής διαλέκτου : Προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων και παρθεναγωγείων / Υπό Γεωργίου Δ. Ζηκίδου, εκδότης Ανέστης Κωνσταντινίδης (1902)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/1/5/metadata-240-0000099.tkl

Λεξικόν εγκυκλοπαιδικόν τη συμπράξει των κυρίων Δ. Αραβαντινού… / εκδιδόμενον επιμελεία Ν. Γ. Πολίτου (1889-1898)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/c/e/metadata-02-0000262.tkl

Ιστορία του ελληνικού έθνους : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1930 / υπό Κ. Παπαρρηγοπούλου (1932)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/1/1/e/metadata-01-0000105.tkl

Λεξικόν γαλλο-ελληνικόν εμπορικών, τεχνικών και νομικών όρων / Σ. Γ. Σαριβαξεβάνη (1930)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/2/4/metadata-01-0000976.tkl

Λεξιλόγιον τεχνικών όρων : εις τέσσαρας γλώσσας / Γ. Χαλκιόπουλου, πολ. μηχανικού (1951)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/1/7/metadata-01-0002660.tkl

Στρατιωτικόν λεξιλόγιον : Ελληνογαλλικόν και γαλλοελληνικόν (Θυλακίου) / Αναστασίου Λ. Χαρμπούρη (1912)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/c/6/metadata-358-0000003.tkl

Θεατρικόν λεξικόν (Γαλλο- Ελληνικόν) / Νικολάου Ι. Λάσκαρη (1923)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/d/c/7/metadata-02-0000241.tkl

Εγχειρίδιον οικοσημολογίας μετά γαλλοελληνικού λεξιλογίου / Ευγενίου Ρίζου Ραγκαβή - Γ.Ε. Τιπάλδου (1926)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/4/0/metadata-430-0000038.tkl

Συλλογή νομικών όρων : Ελληνικής αρχαιότητος - ρωμαϊκής εποχής - Βυζαντινής περιόδου – Φραγκοκρατίας – Ενετοκρατίας - Τουρκοκρατίας / Ιωάννου Β. Λυκούρη (2004)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/9/6/metadata-77-0000007.tkl

Λεξικόν των αγίων Πάντων της ορθοδόξου εκκλησίας (1904-09)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/9/6/metadata-02-0000263.tkl

Ο Βασιλεύς Λήρ / Σαικσπείρου, μετ. Δημητρίου Βικέλα (1914)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/5/5/metadata-453-0000011.tkl

Η τρικυμία : δράμα εις πράξεις 5 / Σαίξπηρ, μετάφρασις Ιάκωβου Πολυλά (1913)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/b/e/8/metadata-449-0000026.tkl

Αντώνιος και Κλεοπάτρα : τραγωδία εις πράξεις 5 / Σαίξπηρ, μετάφρασις εκ της Αγγλικής υπό Μιχαήλ Ν. Δαμιράλη (1911)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/9/8/metadata-435-0000004.tkl

Σαίξπηρ Κυμβελίνος : Τραγωδία εις πέντε πράξεις / Μεταφρασθείσα εκ της Αγγλικής υπό Μιχαήλ Ν. Δαμιράλη (1903)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/f/7/metadata-99-0000013.tkl

Τοπωνυμικά / Ν. Γ. Πολίτου (1915)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/d/4/metadata-62-0000005.tkl

Το ταξίδι μου / Ψυχάρης (1905)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/0/7/0/metadata-337-0000000.tkl

Το λήμμα / υπό Μαν. Τριανταφυλλίδη (1915)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/9/7/5/metadata-423-0000027.tkl

Τα Ευαγγέλια και ο Αττικισμός / Μανόλης Τριανταφυλλίδης (1913)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/6/b/metadata-423-0000026.tkl

Περί του γλωσσικού ζητήματος εν Ελλάδι / υπό Γ. Ν. Χατζιδάκι (1903)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/f/0/metadata-96-0000048.tkl

Έπεται συνέχεια. Λιγοστεύουν τα γίγα...

sarant
02-11-2008, 09:02 PM
Το αστείο είναι ότι εγώ χτες επισκέφτηκα την ίδια σελίδα και κατέβασα ένα σκασμό, αλλά σχεδόν όλα λογοτεχνικά. Ξεκίνησα από το γκουγκλ που μ' έβγαλε σε ένα του Νιρβάνα που έψαχνα και μετά με πήρε ο κατήφορος.

kapa18
02-11-2008, 09:29 PM
Μπράβο στο Πανεπιστήμιο για την καλή του δουλειά αλλά να προσέχει λίγο και την ορθογραφία: κάτω από τον όρο (http://anemi.lib.uoc.gr/index/dictionary/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclop1=&cclop2=&cclterm4=&cclfield4=&cclop3=&cclterm5=&cclfield5=&cclop4=&cclterm6=&cclfield6=&cclop5=&cclterm7=&cclfield7=&cclop6=&cclterm8=&cclfield8=&cclop7=&stored_cclquery=&display_mode=&search_help=&number=10) στο αριστερό πεδίο γράφει "καθιερομένος" όρος. Εκτός κι αν ανήκει κι αυτό στην παλιά ορθογραφία, όπως ο "καλλίτερος", οπότε πάσο. :-)

nickel
02-11-2008, 09:37 PM
Αυτά παθαίνετε εσείς που δουλεύετε το ελληνικό μενού. Κοιτάτε τα κλαδάκια και χάνετε το δάσος. Οι υπόλοιποι κοιτάμε το αγγλικό μενού (και δεν του δίνουμε και πολλή σημασία).

http://www.lexilogia.gr/forum/attachment.php?attachmentid=141&stc=1&d=1225654641

kapa18
02-11-2008, 09:42 PM
Επαγγελματική διαστροφή. Όλοι πάσχουμε λίγο πολύ από δαύτη. :-)

diceman
03-11-2008, 02:59 PM
Μπράβο στο Πανεπιστήμιο για την καλή του δουλειά αλλά να προσέχει λίγο και την ορθογραφία: κάτω από τον όρο (http://anemi.lib.uoc.gr/index/dictionary/?dtab=m&search_type=simple&search_help=&display_mode=&wf_step=init&show_hidden=0&number=10&keep_number=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclterm4=&cclterm5=&cclterm6=&cclterm7=&cclterm8=&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclfield4=&cclfield5=&cclfield6=&cclfield7=&cclfield8=&cclop1=&cclop2=&cclop3=&cclop4=&cclop5=&cclop6=&cclop7=&isp=&search_coll[metadata]=1&&stored_cclquery=&skin=&rss=0&cclfield1=&cclfield2=&cclfield3=&cclterm1=&cclterm2=&cclterm3=&cclop1=&cclop2=&cclterm4=&cclfield4=&cclop3=&cclterm5=&cclfield5=&cclop4=&cclterm6=&cclfield6=&cclop5=&cclterm7=&cclfield7=&cclop6=&cclterm8=&cclfield8=&cclop7=&stored_cclquery=&display_mode=&search_help=&number=10) στο αριστερό πεδίο γράφει "καθιερομένος" όρος. Εκτός κι αν ανήκει κι αυτό στην παλιά ορθογραφία, όπως ο "καλλίτερος", οπότε πάσο. :-)

Αίσχος!! Σα δεν ντρέπονται, λέω γω! Όλοι μποϊκοτάζ! Να μην κατεβάσουμε τίποτα από εκεί!

diceman
Μέλος του Συλλόγου «Γάιδαρο μου δίνανε, τον κοίταζα στα δόντια»

kapa18
03-11-2008, 03:13 PM
Ο τρίτος που θα μου την πει επειδή βρήκα ένα ορθογραφικό λάθος παρακαλείται να περάσει να παραλάβει το δώρο του: έναν φαφούτη γάιδαρο! :-D

nickel
03-11-2008, 03:21 PM
Όλοι μποϊκοτάζ! Να μην κατεβάσουμε τίποτα από εκεί!
Συμφωνώ! Γιατί κι αυτά που κατεβάζω, γεμάτα ανορθογραφίες είναι κι αυτά!

Πάρτε για παράδειγμα το Εγχειρίδιον διαλόγων της καθωμιλουμένης νεοελληνικής και αγγλικής γλώσσης (http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/4/e/metadata-141-0000393.tkl). Όπου διαβάζω πράγματα όπως:

Ψηχαλίζει
Είμαι στουππί ως το κόκκαλο
Πέφτουν μεγάλαις τουλούπαις
Σουρόνω από τον ίδρωτα
Ηι ωραίαις ημέραις του καλοκαιριού σε λίγο τελειόνουν.
Τακτοποιήσετε το τραπέζι της ντουαλέττας μου.
Λάβετε την καλωσύνη να με συστήσετε ’ς τον κύριον θείον σας.
Πού είναι το ξεστουμποτήρι;

και πολλά άλλα σαν αυτά. :D

Alexandra
03-11-2008, 03:30 PM
Πού είναι το ξεστουμποτήρι;

Here it is:
http://z.about.com/d/homerepair/1/0/n/-/-/-/cup_plunger.jpg

Elsa
03-11-2008, 03:40 PM
Ανεμημαζώματα...:p

nickel
03-11-2008, 03:45 PM
Χε, χε... Δεν σας έβαλα το αγγλικό:

Πού είναι το ξεστουμποτήρι; Where is the corkscrew?

Elsa
03-11-2008, 03:56 PM
Ε, ναι μας παραπλάνησες! Εμένα ο νους μου πήγε εδώ:
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:5fBM3CB_fFX0BM:http://www.phisick.com/images/med/enema-set-boxed-antique-french-102.jpg
( French 19th Century Cased Enema Set) (http://www.phisick.com/images/med/enema-set-boxed-antique-french-102.jpg)
:p

diceman
03-11-2008, 04:34 PM
Και για να πούμε και κάτι σοβαρό, μπόρεσε κανείς άλλος να κατεβάσει το:

Επίτομον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν της "Πρωΐας" (1932)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/a/2...02-0000256.tkl

Εμένα μου σταματάει γύρω στα 15-20 ΜΒ.

nickel
03-11-2008, 05:21 PM
Ας έχετε υπόψη ότι δεν είναι το Λεξικόν της νέας ελληνικής γλώσσης (http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/a/a/metadata-01-0000086.tkl), αλλά το Εγκυκλοπαιδικό. Το κατέβασα και είναι συνολικά 365 ΜΒ. Δείτε στο View κάποια σελίδα με ενδιαφέρον και πείτε μου αν το θέλετε και δεν μπορείτε να το κατεβάσετε.

diceman
10-02-2009, 08:31 PM
Έπεται συνέχεια. Λιγοστεύουν τα γίγα...

Ακόμα έπειται αυτή η συνέχεια; :) Ξετρύπωσες κανένα άλλο καλούδι;

nickel
10-02-2009, 08:34 PM
Ναι, αλλά (α) δεν έχω ολοκληρώσει την έρευνα και (β) αν θυμάμαι καλά τίποτα δεν είναι εξίσου εντυπωσιακό, τα περισσότερα είναι για τα δικά μου περίεργα ενδιαφέροντα.

sarant
10-02-2009, 09:01 PM
Εγώ βρήκα τους δύο τόμους από τις Παροιμίες του Ν. Πολίτη (τέσσερις συνολικά, διότι οι άλλοι παραμένουν ανέκδοτοι προς δόξα του ελληνικού κράτους) και άλλα έργα του.

nickel
10-02-2009, 11:19 PM
Του Ν.Γ. Πολίτη, λοιπόν, μια και τα ανέφερες:

Δημώδεις παροιμίαι εν μεσαιωνικοίς ελληνικοίς ποιήμασι
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/6/3/metadata-141-0000031.tkl

Εκλογαί από τα τραγούδια του ελληνικού λαού
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/9/c/metadata-454-0000005.tkl
[Αυτό που μοιράζανε / μοιράζουνε (;) και στα σχολεία.]

Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/7/0/metadata-141-0000235.tkl

Ερμηνευτικά εις τας βυζαντινάς παροιμίας
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/d/6/metadata-141-0000324.tkl

Μελέτη επί του βίου των νεωτέρων Ελλήνων
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/c/0/5/metadata-264-0000317.tkl

Το δημοτικόν άσμα περί νεκρού αδελφού
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/f/f/e/metadata-425-0000116.tkl

Ο ήλιος κατά τους δημώδεις μύθους
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/2/2/c/metadata-86-0000082.tkl

Ο περί των Γοργονών μύθος παρά τω ελληνικώ λαώ
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/e/6/metadata-53-0000042.tkl

«Τοπωνυμικά», Λαογραφία, 4 (1914) & 5 (1915)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/1/4/metadata-01-0000630.tkl

«Τοπωνυμικά», Λαογραφία, 6 (1917)
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/8/d/a/metadata-01-0002378.tkl

Γνωμοδοτήσεις περί μετονομασίας συνοικισμών και κοινοτήτων εκδιδόμεναι αποφάσει του Υπουργείου Εσωτερικών, Αθήνα 1920
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/4/9/5/metadata-01-0000627.tkl

sarant
11-02-2009, 12:04 AM
To "Μελέται περί του βίου και της γλώσσης..." είναι οι παροιμίες

Costas
12-02-2009, 03:34 PM
Απ' ό,τι βλέπω, όμως, αναζήτηση μέσα στο PDF δεν είναι δυνατή.

nickel
12-02-2009, 03:42 PM
Απ' ό,τι βλέπω, όμως, αναζήτηση μέσα στο PDF δεν είναι δυνατή.
Στης Ανέμης τις σαρώσεις, που είναι σε τελική ανάλυση (χαμηλής ανάλυσης) φωτογραφίες, δεν μπορείς να κάνεις αναζητήσεις. Στου http://books.google.com/ τα βιβλία μπορείς να κάνεις ψάξιμο όσο είναι εκεί, αλλά σε φωτογραφίες που δεν μπορείς να ψάξεις καταλήγεις αν τα αντιγράψεις στο δίσκο σου (όσα αντιγράφονται).

pidyo
15-06-2011, 12:50 PM
Στης Ανέμης τις σαρώσεις, που είναι σε τελική ανάλυση (χαμηλής ανάλυσης) φωτογραφίες, δεν μπορείς να κάνεις αναζητήσεις.
Εάν δεν κάνω λάθος, το ζήτημα δεν είναι η ανάλυση, αλλά αν έχει παραχθεί image pdf ή OCR pdf. Στα πρώτα η αναζήτηση είναι εξ ορισμού ανέφικτη. Η δεύτερη κοστίζει σε ανθρωποώρες.

(Εντόπισα το νήμα από σχόλιο στου Σαραντάκου. Διακειμενικότητα.)

Zazula
15-06-2011, 01:18 PM
Δίκιο έχεις, πιδύε, κι εγώ από την Ανέμη δεν έτυχε να δω ποτέ pdf που να 'χει περαστεί από OCR. Άλλωστε θα είναι ακόμη πιο χρονοβόρο κι επίπονο λόγω των πολυτονικών κειμένων (http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?978-OCR-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC).

nickel
15-06-2011, 01:50 PM
Τα προβλήματα είναι τρία με τις φωτογραφίες των παλιών βιβλίων:

αν είναι πολυτονισμένο το κείμενο, η αναγνώριση μπορεί να γίνει μόνο με το ένα ελληνικό πρόγραμμα που χειρίζεται πολυτονικό κείμενο. Δεν μπορεί να γίνει σε ικανοποιητικό βαθμό από προγράμματα όπως το ABBYY, εκτός αν πρέπει να γίνει μεγάλη δουλειά και κάτσεις να διδάξεις το πρόγραμμα να μετατρέπει τους χαρακτήρες με τους τόνους και τα πνεύματα σε αντίστοιχους τονισμένους ή άτονους χαρακτήρες.
αν είναι πολύ παλιό το βιβλίο, ενδέχεται η γραμματοσειρά να μην αναγνωρίζεται εύκολα από το πρόγραμμα. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση των κειμένων με λατινικό αλφάβητο. Πάλι θα μπορεί κανείς να διδάξει το πρόγραμμα.
αν η ανάλυση είναι χαμηλή, τα λάθη πολλαπλασιάζονται σε όλα τα κείμενα.

nickel
28-04-2012, 08:26 PM
Ας κάνει κάποιος τον κόπο να προσπαθήσει να κατεβάσει κάτι από την Ανέμη (ολόκληρο βιβλίο, Download document).
http://anemi.lib.uoc.gr/search/?go=Submit

Μετά την υποβολή (Submit) του Captcha code, με επιστρέφει στη φόρμα αναζήτησης.
Αν έχετε το ίδιο πρόβλημα, να τους το πούμε.

daeman
28-04-2012, 08:39 PM
[...]Μετά την υποβολή (Submit) του Captcha code, με επιστρέφει στη φόρμα αναζήτησης.
Αν έχετε το ίδιο πρόβλημα, να τους το πούμε.

Ditto (Opera 11.62 build 1347, IE 8.0.6001).

Zazula
28-04-2012, 09:25 PM
Idem (Chrome 18.0.1025.162 m).

daeman
28-04-2012, 09:28 PM
Ζαζ, αντιστροφές (http://lexilogia.gr/forum/showthread.php?5173-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%B9%CF%84%CE%B6%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF&p=52027&viewfull=1#post52027). :)

sarant
29-04-2012, 11:57 AM
Κι εμένα δεν μαφήνει.

nickel
29-04-2012, 12:07 PM
Τους ειδοποίησα — αν λειτουργεί το «Contact us», γιατί άλλη εντύπωση μού έδωσε...

vfaronov
30-04-2012, 11:18 PM
Έχω το ίδιο πρόβλημα, αλλά βρήκα έναν τρόπο να το παρακάμψω, μπορείτε να το δοκιμάσετε αν χρειάζεστε κάτι βιαστικά.

αντιγράψτε το URL «Permanent Link» από το πρώτο slash ως το «.tkl», π.χ. /metadata/b/7/e/metadata-96-0000042 — ας το λέμε PATH
μετατρέψτε το δεύτερο «metadata-» σε «attached-metadata-» στο PATH
κάντε κλικ στο «Preservation info» και αντιγράψτε το Filename, π.χ. 253154.pdf — ας το λέμε FILE
ανοίξτε το εξής URL: http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_dump.php?filename=PATH/FILE

Π.χ. http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf_dump.php?filename=/metadata/6/6/8/metadata-01-0000333/74380.pdf

nickel
01-05-2012, 12:03 AM
Ευχαριστούμε, πολύ πολύ. Λειτουργεί άψογα!

vfaronov
15-02-2013, 02:49 AM
Βρήκα αυτό το άριστο βιβλίο του Μέγα (http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/2/8/metadata-02-0000453.tkl) σε δύο τόμους, τον πρώτο μπορώ μια χαρά να τον κατεβάσω, τον δεύτερο όμως — και φυσικά τον πιο ενδιαφέροντα... «δεν έχετε δικαίωμα». Ενώ αναφέρουν και το όνομα αρχείου και όλα τα στοιχεία σαν να με κοροϊδεύουν! ΓΙΑΤΙ; Φταίει το copyright;

sarant
15-02-2013, 10:32 AM
Αν έχω καταλάβει καλά, στην Ανέμη υπάρχουν μερικά βιβλία που έχουν κοπιράιτ και που ενώ εμφανίζεται εικονίδιό τους, δεν μπορεί κανείς να τα κατεβάσει παρά μόνο από το πανεπιστήμιο Κρήτης, από το ενδοδίκτυο, και τα χρησιμοποιούν για μαθήματα.

Παλιότερα είχα βρει τρόπο να τα παρακάμπτω, ίδιον μ' αυτόν που κι εσύ βρήκες πιο πάνω. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει εδώ.

vfaronov
15-02-2013, 11:11 AM
Παλιότερα είχα βρει τρόπο να τα παρακάμπτω, ίδιον μ' αυτόν που κι εσύ βρήκες πιο πάνω. Δεν ξέρω αν θα δουλέψει εδώ.

Όχι, δεν δουλεύει, «invalid file» λέει.

Από την άλλη πλευρά, εάν φταίει το κοπυράιτ, θα καταλήξει σε δύο χρόνια τοψ, αφού ο πρώτος τόμος δημοσιευμένος δύο χρόνια νωρίτερα είναι ήδη διαθέσιμος.

nickel
15-02-2013, 11:28 AM
Καλημέρα. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς τις ανανεώσεις των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά το βλέπουμε σε διάφορες ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπως και στα Google books, ότι βιβλία που ο συγγραφέας του έχει πεθάνει πριν από το (μεγαλύτερο, νομίζω) όριο των 70 ετών, δεν προσφέρονται δωρεάν για κατέβασμα αν υπάρχει πρόσφατη κυκλοφορία τους σε έντυπη έκδοση. Εδώ, δηλαδή, δεν νομίζω ότι προστατεύονται τα πνευματικά δικαιώματα των κληρονόμων του Αναστασίου Μέγα, αλλά υπάρχει κάποια ρύθμιση που προστατεύει την πρόσφατη επένδυση της Δωδώνης στην επανέκδοση του βιβλίου.

SBE
15-02-2013, 12:45 PM
Αυτό μου φαίνεται λίγο παράξενο, Νίκελ.
Αφού η Ιλιάδα δεν έχει κοπιράιτ, οποιοσδήποτε μπορεί να την εκδώσει με νέο, φαντεζί εξώφυλλο χωρίς να αλλάζει τίποτα.
Κι αν εκτός από εξώφυλλο βάλεις μετάφραση και σχολιασμό, το κοπιράιτ περιλαμβάνει μόνο αυτά, όχι το κείμενο της Ιλιάδας.

nickel
15-02-2013, 02:17 PM
Αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, αλλά, αν υπάρχει κάποια διαφορετική ρύθμιση, μπορεί να έχει να κάνει με άλλες αλλαγές, από την πιο απλή (μετατροπή πολυτονικού κειμένου σε μονοτονικό) μέχρι πιο πολύπλοκη (προσαρμογή κειμένου στη δημοτική). Αλλά δήλωσα ήδη άγνοια.

sarant
16-02-2013, 10:56 AM
Δεν είναι τόσο απλό με το κοπιράιτ. Για την Ιλιάδα δεν ξέρω, αλλά αν εκδώσεις έναν αρχαίο κάπου θα στηριχτείς και αυτή η δουλειά έχει κοπιράιτ. Δηλαδή το TLG έχει κοπιράιτ για την αναστήλωση των κειμένων και ξέρω από πρώτο χέρι ότι κάνουν φασαρία σε όσους δεν ζητάνε άδεια.