PDA

View Full Version : Πώς διαγράφεται ένας επαγγελματίας από τα μητρώα του Ο.Α.Ε.Ε.Alexandra
20-11-2012, 07:31 PM
Αίτηση Διαγραφής από τα Μητρώα

Ι. ΕΠΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΩΝ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. περί διακοπής του επαγγέλματος .
3. Εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους μεταγενέστερου εκείνου της διακοπής του επαγγέλματος του φυσικού προσώπου και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών συνοδευόμενα από αναλυτικά έντυπα.
4. Βεβαίωση Επιμελητηρίου περί διαγραφής από τα Μητρώα.
5. Αν ασκούσε επάγγελμα για το οποίο απαιτείται ειδική άδεια, όπως ηλεκτρολόγου, φυσιοθεραπευτή, εκτελωνιστή, ιδιοκτήτη ψυχαγωγικών χώρων, βενζινοπώλη, οδικού μεταφορέα, εκπαιδευτή οδηγών αυτοκινήτων κ.α., απαιτείται βεβαίωση, από την οποία να προκύπτει η κατάθεση της ειδικής άδειας άσκησης επαγγέλματος ( η βεβαίωση εκδίδεται από την Αρχή που είχε εκδώσει την συγκεκριμένη άδεια).
6. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται:
- H δραστηριότητα που διακόπτεται και η επαγγελματική στέγη της επιχείρησης που έπαυσε να λειτουργεί.
- Η μη συνέχιση ατομικά ή εταιρικά άλλης ασφαλιστέας στον Οργανισμό δραστηριότητας.
7. Επί πτώχευσης απαιτείται δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης και πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη αποκατάστασης.

Δηλαδή, πείτε μου αν καταλαβαίνω καλά:
Ας πούμε ότι κλείνεις τα βιβλία σου τον Σεπτέμβριο του 2012 και θέλεις να διαγραφείς από τα μητρώα του ΟΑΕΕ. Πρέπει να τους προσκομίσεις εκκαθαριστικό του 2013, που θα εκδοθεί π.χ. τον Αύγουστο του 2013; Δηλαδή, επί έναν χρόνο ακόμα θα είσαι γραμμένος στον ΟΑΕΕ και θα οφείλεις εισφορές;

Αλλά και όλη αυτή η παράγραφος 3 τι λέει;
"Εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικού έτους μεταγενέστερου..." Γιατί "εκκαθαριστικά σημειώματα" στον πληθυντικό; Ένα εκκαθαριστικό σημείωμα δεν βγαίνει κάθε χρόνο;
"Και εφόσον κριθεί αναγκαίο, επίσημα αντίγραφα δηλώσεων φόρου εισοδήματος των αντίστοιχων ετών..." Ποιων αντίστοιχων ετών; Αντίστοιχων σε τι;
Και τι είναι τα "επίσημα αντίγραφα δηλώσεων"; Αν η δήλωση έχει υποβληθεί χειρόγραφα, που δεν υποβάλλεται πια χειρόγραφα, τα πρωτότυπα είναι στη ΔΟΥ. Στα χέρια μας θα έχουμε μόνο το αντίγραφο που κρατήσαμε "ανεπίσημα".

Ας μου εξηγήσει κάποιος τι θέλει ο ΟΑΕΕ, επειδή εγώ δεν είμαι αρκετά έξυπνη για να το καταλάβω. :scared::cry::eek:

Zbeebz
20-11-2012, 11:17 PM
Όχι ότι κατέχω και πολλά αλλά, από περίπτωση γνωστού μου, έμαθα ότι η διακοπή γίνεται και αναδρομικά. Αυτός έκανε φέτος διακοπή με ισχύ από 31.12.2008. Και όλες οι εισφορές από το 2008 μέχρι σήμερα ακυρώθηκαν.
Το βέβαιο είναι ότι ξεκίνησε από την εφορία, πήγε στον ΟΑΕΕ και πάλι στην εφορία κατέληξε το πράγμα.
(Εγώ πάντως θα ζητούσα αγιούτο από λογιστή ή δικηγόρο...)

Zazula
20-11-2012, 11:20 PM
Αυτό που λέει η Zbeebz είναι. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι δεν εμφανίζεις εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, απ' ό,τι μου είχαν πει. Και γι' αυτό η πληρωμή με Απόδειξη Δαπάνης είναι ένα ζήτημα, επειδή ο οικείος κωδικός εμφανίζεται στο μέρος με αυτά ακριβώς τα εισοδήματα. Τέλος πάντων. Πάντως η εκ των υστέρων διακοπή (και διαγραφή) στον ΟΑΕΕ δεν έχει πρόστιμο (όπως έχει στην Εφορία και το ΙΚΑ).

Alexandra
21-11-2012, 06:28 AM
Δηλαδή, μπορείς να κάνεις διακοπή στη ΔΟΥ, να σταματήσεις να πληρώνεις τον ΟΑΕΕ, να σου έρχονται τα ειδοποιητήρια με πρόστιμο για κανά χρόνο, να κάνεις καινούργια δήλωση στην εφορία, και με το καινούργιο εκκαθαριστικό έναν χρόνο μετά να πας στον ΟΑΕΕ για διακοπή, και όλα μέλι-γάλα;

Zbeebz
21-11-2012, 10:14 AM
Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, ναι. Στον ΟΑΕΕ ο γνωστός μου δεν πλήρωσε φράγκο, τον διέγραψαν και τελείωσε. Πλήρωσε όμως κάτι προσαυξήσεις / πρόστιμα στην εφορία, όπως είπε και ο Zazula.
Πάντως ο συγκεκριμένος έκανε ό,τι έκανε με συμβουλή δικηγόρου, διότι ήταν λίγο περιπεπλεγμένη περίπτωση.